Náš úspěch je výsledkem harmonického souladu individuálních cílů našich zákazníků s adekvátním a udržitelným řízením rizik.
SWISS INVESTMENT EXPERIENCE

MastroInvest vám nabízí špičkový servis v oblasti správy osobních investic. Vaše dlouhodobé zájmy a cíle uskutečníme na základě naší dlouhodobé a úspěšné investiční zkušenosti.

Vaše osobní záměry realizujeme pomocí rizikové matice, která přímo určuje přizpůsobenou investiční strategii pro vaše portfólio.

Tato investiční strategie vytváří perfektní rovnováhu dané úrovně rizika s dobou trvání investice a určí růstový potenciál pro každou investici a každou zeměpisnou oblast zvolenou pro vaše portfólio.

Tento přístup vám poskytuje nejen dlouhodobý úspěch, ale také stabilitu růstu hodnoty vašeho portfólia.

10.1.2010: Hodnota průměrného portfólia vzrostla ve druhé polovině roku 2009 o 9%.
Více >>